Das LHFT-Team

Suche

Diese Seite ist in deutscher Sprache verfügbar. This page is available in english

Leitung, Lehrstuhlinhaber
 • Wetterkreuz 15
 • 03.276
 • ++ 49 9131 85-20773
 • martin.vossiek@fau.de
Sekretariat
 • Wetterkreuz 15
 • 03.291
 • ++ 49 9131 85-27214
 • ute.hespelein@fau.de
Professoren
 • Wetterkreuz 15
 • 03.284
 • ++ 49 9131 85-27213
 • Bernhard.Schmauss@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.003
 • ++ 49 9131 85-20740
 • Klaus.Helmreich@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.276
 • ++ 49 9131 85-20773
 • martin.vossiek@fau.de
Arbeitsgruppenleiter / Postdocs
 • Wetterkreuz 15
 • 03.263
 • ++ 49 9131 85-25477
 • julian.adametz@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-20772
 • christian.carlowitz@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.299
 • ++ 49 9131 85-20743
 • gerald.gold@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.255
 • ++ 49 9131 85-27237
 • jan.schuer@fau.de
Verwaltung
 • Wetterkreuz 15
 • 03.286
 • ++ 49 9131 85-27227
 • helga.guenther-kiesel@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.286
 • ++ 49 9131 85-25476
 • carmen.kleinert@fau.de
Dozenten, Lehrbeauftragte, assoziierte Professoren
 • stephan.biber@siemens.com
 • gerhard.krieger@dlr.de
 • Wetterkreuz 15
 • 00.116
 • ++ 49 9131 85-27839
 • siegfried.martius@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 00.116
 • ++ 49 9131 85-27215
 • Lorenz-Peter.Schmidt@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.255
 • ++ 49 9131 85-27237
 • jan.schuer@fau.de
 • andreas.ziroff@siemens.com
Emeriti, ehemalige Lehrstuhlinhaber
 • Wetterkreuz 15
 • 00.116
 • ++ 49 9131 85-27219
 • hans@lhft.eei.uni-erlangen.de
 • Wetterkreuz 15
 • 00.116
 • ++ 49 9131 85-27215
 • Lorenz-Peter.Schmidt@fau.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter
 • Wetterkreuz 15
 • 00.046
 • ++ 49 9131 85-27217
 • matthias.baer@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 00.046
 • ++ 49 9131 85-27216
 • benedikt.beck@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.277
 • ++ 49 9131 85-27226
 • felix.distler@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.200
 • ++ 49 9131 85-20385
 • matthias.m.gareis@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-20384
 • johanna.geiss@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 00.043
 • ++ 49 9131 85-27230
 • michael.gottinger@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-25472
 • jannis.groh@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.200
 • ++ 49 9131 85-27218
 • patrick.groeschel@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.200
 • ++ 49 9131 85-20789
 • markus.mh.hehn@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-27221
 • marcel.mh.hoffmann@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-27235
 • andreas.hofmann@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.277
 • ++ 49 9131 85-27220
 • johannes.david.koch@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 00.046
 • ++ 49 9131 85-20736
 • max.koeppel@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.263
 • ++ 49 9131 85-20228
 • georg.gk.koerner@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.277
 • ++ 49 9131 85-25473
 • patrick.korf@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-20752
 • melanie.lipka@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.299
 • ++49 9131 85-28690
 • konstantin.lomakin@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-27695
 • javier.martinez@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.263
 • ++ 49 9131 85-27236
 • daniel.oppelt@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-28676
 • tatiana.pavlenko@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 00.043
 • ++ 49 9131 85-20227
 • robert.prophet@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-27695
 • rainer.rueckert@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-28675
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-27234
 • martin.schuetz@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.200
 • ++ 49 9131 85-27791
 • erik.sippel@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.299
 • ++ 49 9131 85-20743
 • mark.sippel@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-27223
 • michael.stelzig@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-27695
 • Wetterkreuz 15
 • 03.215
 • ++ 49 9131 85-20737
 • peter.tschapek@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.263
 • ++ 49 9131 85-27786
 • ingrid.ullmann@fau.de
Gastwissenschaftler
 • Wetterkreuz 15
 • 00.217
 • ++ 49 9131 85-20294
 • msed@fotonik.dtu.dk
Externe Wissenschaftliche Mitarbeiter
 • soenke.appel@gmx.de
 • TH Nürnberg, POF-AC
 • ++ 49 0911-5880-1262
 • thomas.becker@pofac.th-nuernberg.de
 • TH Nürnberg, POF-AC
 • ++ 49 0911-5880-1262
 • martin.gehrke@pofac.th-nuernberg.de
 • Daimler AG
 • florian.hau@daimler.com
 • Hochschule Aschaffenburg
 • ++49 06021-4206-851
 • steffen.hessler@h-ab.de
 • CERN
 • thomas.hofmann@cern.ch
 • Airbus Group
 • Thomas.t.multerer@airbus.com
 • TH Nürnberg, POF-AC
 • ++ 49 0911-5880-1263
 • emmanuel.nkiwane@pofac.th-nuernberg.de
 • Siemens AG, Corporate Technology
 • thomas.ringel@fau.de
 • Hochschule Aschaffenburg
 • ++49 06021-4206-820
 • manuel.rosenberger@h-ab.de
 • Rohde & Schwarz GmbH
 • andreas.schiessl@rohde-schwarz.com
 • Siemens AG, Corporate Technology
 • guido.schroeer@siemens.com
 • Siemens AG, Corporate Technology
 • christoph.seidel@siemens.com
Technologie und Baubetreuung
 • Wetterkreuz 15
 • 03.013
 • ++ 49 9131 85-27225
 • johannes.ringel@fau.de
 • Wetterkreuz 15
 • 03.013
 • ++ 49 9131 85-25091
 • lorenz.ringel@fau.de
Werkstatt für HF-Elektronik und Mikromechatronik
 • Wetterkreuz 13
 • 01.002
 • ++ 49 9131 85-27224
 • kurt.hack@fau.de
 • Wetterkreuz 13
 • 01.002
 • ++ 49 9131 85-27224
 • lhft-werkstatt@fau.de
 • Wetterkreuz 13
 • 01.003
 • ++ 49 9131 85-27222
 • ottmar.wick@fau.de
Ehemalige Mitarbeiter
Alumni ab 2014
 • anna.aleksieieva@lhft.eei.uni-erlangen.de
 • andreasb@lhft.eei.uni-erlangen.de
 • amir.cenanovic@fau.de
 • yassen.dobrev@fau.de
 • randolf.ebelt@fau.de
 • rainer.engelbrecht@fau.de
 • sergio.a.flores@fau.de
 • bernhard.hoeher@fau.de
 • meinert.jordan@fau.de
 • fabian.kirsch@fau.de
 • aaron.koehler@fau.de
 • mike.koehler@fau.de
 • gang.li@fau.de
 • sichilin@lhft.eei.uni-erlangen.de
 • albert.marschall@fau.de
 • sebastian.methfessel@fau.de
 • robert.miesen@fau.de
 • martin.nezadal@fau.de
 • anton.nikolaiev@fau.de
 • lalitha.pakala@fau.de
 • andreas.parr@fau.de
 • maximilian.poepperl@fau.de
 • philipp.quednau@fau.de
 • christoph.reustle@fau.de
 • christian.schildbach@fau.de
 • alexander.schimpel@fau.de
 • Siemens Healthcare GmbH
 • Johanna.schoepfer.ext@siemens.com
 • marcus@lhft.eei.uni-erlangen.de
 • alexander@lhft.eei.uni-erlangen.de
 • wadim.stein@fau.de
 • christopher.stumpf@fau.de
 • karsten.thurn@bmw.de
 • ralph.trommer@fau.de
 • haowei.wang@fau.de
 • stefan.werzinger@fau.de
 • Siemens AG, Corporate Technology
 • dominik.zoeke@siemens.com